Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön työaikamääräykset 2023

Kelpoisuusehdot täyttävän varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehdot siirrettiin 1.9.2021 Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työ ehtosopimus OVTES:n osioon G. Siirron yhteydessä kaikki kelpoisuusehdot täyttäviä varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia ja päivä kodin johtajia koskevat työaikamääräykset poistettiin KVTES:n liitteestä 5. Näin ollen KVTES:stä ei enää löydy erityismääräystä  kos kien sak-työaikaa tai ves-päiviä.

Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön työaikaa koskeva erityismääräys löytyy OVTES osiosta G 8 § Eräät työaikamääräykset.

 

Pääset OAJ:n työaikaesitteeseen TÄSTÄ LINKISTÄ