Palkattoman virkavapaan vaikutus palkkaoikeuksiin

Määräys palkattoman virkavapaan vaikutuksesta palkkaan (37 §) on oleellisesti muuttunut. Opettajan palkkaoikeuksia koulujen lyhytaikaisilta lomilta virkavapaiden yhteydessä on selkeytetty.

 

Toinen muutos vaikuttaa opettajan seuraavan kesän palkkaan, jos hän on ollut yli 60 kalenteripäivää palkattomalla virkavapaalla. Määräyksen uudet 3. ja 4. momentit soveltamisohjeineen koskevat yli viikon palkattomia poissaoloja. Muutos vaikuttaa myös paikallisiin soveltamisohjeisiin, jotka on muutoksen vuoksi päivitettävä.

Luottamusmiehen tulee olla tarvittaessa työnantajaan yhteydessä, jotta paikalliset ohjeet harkinnanvaraisista virkavapaista päivitetään voimassa olevan määräyksen mukaiseksi.

 

37 § 3. mom. Oikeus koulun lyhytaikaisen loma-ajan palkkaan

 

Palkaton poissaolo välittömästi ennen tai jälkeen koulun lyhytaikaista lomaa vaikuttaa opettajan loma-ajan palkkaan vain, jos hän ei ole ollut töissä ennen ja/tai jälkeen koulun lomaa vähintään 15 työpäivää. Työpäivät voivat olla välittömästi ennen loma- aikaa tai välittömästi loma-ajan jälkeen tai yhteensä ennen ja jälkeen 15 päivää.

 

Määräys ei ota kantaa tilanteisiin, joissa opettaja on ottanut palkatonta virkavapaata viimeiset koulupäivät juuri ennen lomaa ja välittömästi jälkeen koulun lyhytaikaisen loman. Työnantajan aikaisempaa käytäntöä ei tältä osin ole tarpeen muuttaa.

Opettajia tulee joka tapauksessa ohjeistaa siitä, miten tällaiset poissaolot vaikuttavat palkkaoikeuksiin.

 

37 § 4. mom. Palkattoman virkavapaan vaikutus kesäajan palkkaan

 

Jos opettaja on ollut yli 60 kalenteripäivää palkattomalla virkavapaalla, vaikuttaa poissaolo hänen seuraavan kesäajan palkkaansa. Määräystä ei sovelleta palkattomiin raskausvapaisiin, vanhempainvapaisiin, 1. hoitovapaajaksoihin eikä palkattomiin sairauspoissaoloihin. Palkan vähennystä ei myöskään tehdä, jos palkaton virkavapaa on anottu 16.6.asti tai jos virkavapaa kestää yhteensä 12 kuukautta. Vähennystä ei myöskään tehdä tilanteissa, jossa opettaja on palkattomalla virkavapaalla omasta tehtävästään sen vuoksi, että on työssä vastaavan ajan saman työnantajan tehtävässä.

 

Vähennys kesäajan palkasta saadaan kertomalla poissaolon alle jääneet koulupäivät 60 kalenteripäivän ylittävältä osalta luvulla 0,1 ja opettajan päiväpalkalla (varsinainen palkka jaettuna luvulla 30). Koulupäivät lasketaan maanantaista perjantaihin. Veso-päiviä ei lasketa koulupäiviin eikä mahdollisista lauantaityöpäiviä. 

Esimerkki 1: 

Opettaja on opintovapaalla 1.9.2023 – 29.5.2024. Hänen varsinainen palkkansa on 3990 €. 

Tarkastelusta vähennetään aluksi virkavapaan ensimmäiset 60 kalenteripäivää, jolloin vähennystä määritellään ajalta 31.10.2023 – 29.5.2024. Kyseiseen ajanjaksoon ko. kunnassa sisältyy yhteensä 134 koulupäivää. Kesäkuun 2024 palkkaa vähennetään 1782,20 eurolla (= 134 x 0,1 x 3990 / 30). 

Esimerkki 2: 

Opettajan toinen hoitovapaa jakso on 10.8. – 22.12.2023. Opettaja palaa töihin tammikuun 8. päivä, jolloin alkaa koulun kevätlukukausi. Hänen varsinainen palkkansa on 3990 €. 

Koulun joululoma alkaa 23.12. ja opettaja palaa töihin tammikuun ensimmäisestä työpäivästä eteenpäin, jolloin opettajalla on oikeus joululoma-ajan palkkaan. 

Kesän 2024 palkkaa vähennetään ajanjaksolta 7.10. – 22.12. yhteensä 50 koulupäivältä 656 euroa (50 x 0,1 x 3990 / 30).