•Sairastuminen kesällä

Suurin osa oppilaitosten opettajista ovat työajassa, johon ei kuulu vuosilomaoikeutta. Koska heillä ei ole vuosilomalain tarkoittamaa kesälomaa, heidän ei ole mahdollista siirtää kesälomaansa myöhemmin pidettäväksi sairauden takia. Tällaisilla opettajilla on oikeus saada laskennallisen vuosiloman aikaan tai kesävapaajaksoon osuneen sairauden ajalta Kelan sairauspäivärahaa. Tätä päivärahaa opettajan pitää itse hakea Kelalta lääkärintodistuksen perusteella.

Vuosilomalain piirissä olevien opettajien ja rehtoreiden tulee ilmoittaa sairastumisestaan välittömästi työnantajalle voidakseen siirtää vuosilomaa sairastumisen vuoksi.

Opetusvelvollisuustyöajassa olevan opettajan sairausloma kesällä

Suurin osa peruskoulun ja lukion opettajista on opetusvelvollisuuteen tai vuositunteihin perustuvassa työaikajärjestelmässä, jossa on kesäkeskeytys eikä opettajille kuulu vuosilomaoikeutta. Koska näillä opettajaryhmillä ei ole vuosilomanlain tarkoittamaa kesälomaa, heidän ei ole mahdollista siirtää sairauden takia kesälomaansa myöhemmin pidettäväksi.

Opettajien ei ole pakko anoa virkavapaata (sairauslomaa) koulun/oppilaitoksen kesäkeskeytysajaksi, vaikka he olisivat silloin työkyvyttömiä. Lisäksi opettajat voivat itse hakea Kelan sairauspäivärahan itselleen lääkärintodistuksen perusteella, jos sairausaika ajoittuu laskennallisen vuosiloman ajalle.

Laskennallinen vuosiloma alkaa 16.6. ja sen pituus lasketaan täysien lomanmääräytymiskuukausien ja vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavan palvelusajan perusteella. Kela selvittää tarvittaessa suoraan työnantajalta laskennallisen vuosiloman pituuden

 

Työterveyshuolto Terveystalo 

Ajanvaraus: Terveystalo p. 030 6000. Ajanvaraus toimii 24/7, mutta ilta-, yö- ja viikonloppukäynnit ovat mahdollisia vain itse maksaen. Ne eivät sisälly työterveyssopimukseen. 

Muiden kuin Riihimäen Terveystalon toimipisteiden käyttöoikeus on ainoastaan akuuttiasioissa eli pääsääntöisesti asiointi kaupungille nimetylle työterveyshuoltohenkilöstölle.