TYÖSUOJELU

 

Jokaisen työtekijän velvollisuutena on ilmoittaa työssä havaitsemistaan epäkohdista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Työturvallisuusilmoituksesta lähtee automaattisesti sähköpostiviesti lähimmälle esimiehelle. Ylemmillä esimiehillä, työsuojeluvaltuutetuilla ja työsuojelupäälliköllä on myös oikeus päästä kaikkiin ilmoituksiin. Työturvallisuusilmoituksen käsittely ja toimenpiteistä ilmoittajalle kertominen kuuluvat esimiehen työsuojeluvastuuseen.

Mitä työturvallisuusilmoituksilla sitten tehdään?

Ilmoitukset tulee käsitellä työyksiköissä. Ilmoitusten avulla:

    • Huomataan vaaranpaikat niin työympäristössä kuin toimintatavoissa.

    • Löydetään kehittämiskohteet, joista työstetään suunnitelma (huom! Riskiluokka määrittelee kiireellisyyden).

    • Arvioidaan henkilöstön koulutustarvetta sekä perehdyttämisen taso.

 

 

Työturvallisuusilmoitukset ovat työsuojeluvaltuutetun työväline. Vain esille tulleisiin epäkohtiin voidaan puuttua. Olkaa siis aktiivisia, jotta voisimme kehittää työympäristöämme entistä turvallisemmaksi.

Mikäli haluatte, että tulen teidän työyksikköönne kertomaan niin WProsta kuin muistakin työturvallisuusasioista, olkaa yhteydessä!

Aurinkoisin terveisin,

 

Nina-Marika Pieskä

Riihimäen kaupunki

Konserni- ja hallintopalvelut

Yritystalo, Eteläinen Asemakatu 4 (B-rappu, 3.krs.) 

PL 125, 11101 Riihimäki

 

050 443 0527 (matkapuhelin)

nina-marika.pieska(at)riihimaki.fi