Työturvallisuutta vaarantava tapahtuma - tee WPro ilmoitus!

Jos olet kohdannut omaasi tai toisen työntekijän turvallisuutta vaarantavan tapahtuman työssäsi, on tärkeää ilmoittaa siitä eteenpäin esimiehellesi. Samoin on tärkeää ilmoittaa huomaamistasi kehittämistä vaativista asioista, vaikkei niistä vielä koituisikaa varsinaista vaaraa työssä. Vain näin voidaan tarttua ongelmakohtiin ja kehittää toimintaa tai työympäristöä turvallisemmaksi. Jos olet saanut työssäsi hoitoa vaativan vamman, tai sinulla epäillään ammattitautia, esimiehesi muodostaa tehdyn ilmoituksen pohjalta  vakuutusyhtiöön lähetettävän tapaturmailmoituksen.

Työturvallisuutta vaarantavien tapahtumien ilmoittamista varten on Riihimäen kaupungilla 1.4.2018 lukien käytössä WPro-järjestelmä. Järjestelmän avulla pyritään tekemään vaaratapahtumien raportoinnista helppoa ja järjestelmällistä. WPro-järjestelmään ilmoitetaan vaaratapahtumat, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa haittaa henkilöstölle. Työtapaturmien lisäksi ilmoitus tulisi tehdä myös läheltä piti -tilanteesta. Näin pyritään ennakoivaan turvallisuuden parantamiseen. Ilmoitus kannattaa tehdä aina kun ilmoittaja kokee, että johonkin asiaan puuttumalla voidaan toiminnasta saada turvallisempaa. Ilmoituksen voi tehdä matalalla kynnyksellä: Jos olet epävarma pitäisikö ilmoitus tehdä, tee ilmoitus.

Työturvallisuutta vaarantavan tapahtuman satuttua toimi näin:

  • Siirry WPro-järjestelmään Rinkassa etusivulla olevan Työturvallisuusilmoitus-linkin kautta.
  • Täytä lomake. Lomakkeella kysytään muun muassa omaa yksikköäsi, tapahtumayksikköä, sekä tapahtuma-ajankohtaa ja paikkaa. Keskeisintä lomakkeella on tapahtuman kulun vapaamuotoinen kuvaaminen. Mikäli kyseessä on työtapaturma, kysytään lomakkeella tarkemmin taustatietoja vakuutusyhtiöön menevää tapaturmailmoitusta varten. Pakolliset kohdat on merkitty *-merkillä.  kuvaketta klikkaamalla saat lisäohjeita täyttämiseen.
  • Kun olet täyttänyt lomakkeen, tallenna se. Tallennuksen yhteydessä järjestelmä lähettää sähköpostilla esimiehellesi tiedon ilmoituksesta. Ilmoitus lähetetään tiedoksi myös tapahtumayksikön esimiehelle, mikäli vaaratapahtuma on tapahtunut oman yksikkösi ulkopuolella. Muut työturvallisuudesta vastaavat henkilöt (mm. työsuojeluvaltuutettu) näkevät ilmoituksesi järjestelmän kautta.
  • Kun ilmoituksesi on esimiehesi toimesta käsitelty, saat sähköpostiisi tiedon käsittelyn valmiiksi kuittaamisesta. Sähköpostiviestissä on linkki, jonka kautta pääset näkemään miten esimies on ilmoituksen luokitellut ja mitä toimenpiteitä hän on määritellyt.