Turvallista työtä

 

Monessa työyksikössämme on vihdoin ymmärretty, miksi riskien ja vaarojen arviointeja tehdään. Sen avulla siis kartoitetaan työssä olevat riskit ja vaarat sekä mietitään, millä toimenpiteillä riskiä voidaan joko pienentää tai jopa kokonaan poistaa.

 

Riskien ja vaarojen arviointi ei ole vapaaehtoista. Se on Työturvallisuuslain mukaan tehtävä ja tekeminen on työnantajan vastuulla. Työnantaja on velvollinen kertomaan työntekijöille kaikista työhön liittyvistä riskeistä ja vaaroista sekä opastaa turvalliseen työntekoon.

 

Riihimäen kaupungin ohjeiden mukaisesti arviointia ei kuitenkaan tee esimies yksin vaan hän ottaa tuekseen sopivan otoksen työyksikkönsä ammattien ja työtehtävien edustajista. Työsuojeluasiamiehen on erityisesti syytä olla tässä mukana. Arviointi käydään läpi yhteistoiminnassa eli työpaikkakokouksessa, jossa arviointia vielä voidaan muokata.

 

Riskien ja vaarojen arviointiin palataan aina olosuhteiden muuttuessa. Siksi myös koronariskien päivitys oli tehtävä huhti-toukokuun vaihteessa. Tästä tuli velvoittava ohjeistus valtakunnallisesti työsuojeluhallinnolta.

 

Jos nyt huomaat, ettet tiennyt kirjoittamastani asiasta mitään, on sinun syytä ottaa esimieheesi yhteyttä. Mikäli tarvitsette apua riskien ja vaarojen arviointiin työpaikallasi, työsuojeluvaltuutettu auttaa.

 

Nina-Marika Pieskä

työsuojeluvaltuutettu

050-4430527