YHDISTYKSEN TOIMINNASTA

 

OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry.

 

Yhdistyksen toimintaympäristönä on Riihimäen kaupungin varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus, sekä vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus.

OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry on perustettu vuonna 1995 yhdistysten yhteiseksi yhdistykseksi (C-malli). Vuodesta 2011 yhdistys on toiminut henkilöjäsenyyteen perustuvana yhdistyksenä (A-malli). Jäseniä on noin 340.

OAJR:n toimintaa johtaa hallitus (10 jäsentä + pj.)

Kokouksiin kutsutaan asiantuntijoina pääluottamusmies ja luottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutettu. Varajäsenet ja yhteysopettajat kutsutaan hallituksen kokoukseen/suunnitteluseminaariin 1-2 kertaa vuodessa. Hallitus kokoontuu 9-10 kertaa vuodessa. Vuosikokouksia on kaksi, keväällä ja syksyllä.

OAJR:n toimikunnat (edunvalvonta, tiedostus, työhyvinvointi) suunnittelevat yhdistyksen toimintaa yhdessä hallituksen kanssa ja järjestävät koulutuksia ja tapahtumia sekä erilaisia tilaisuuksia. Lisäksi järjestetään hallituksen jäsenille ja -varajäsenille sekä yhteysopettajille yhdistystoiminnan koulutusta. 

Tiedotuksen kanavina ovat

omat kotisivut www.oajriihimaki.fi,

FB-sivusto OAJ Riihimäki,

sähköpostiviestit ja perinteiset kirjeet. 

 

Yhdistys tekee yhteistyötä muutaman kerran vuodessa Riihimäen seutukunnan (HaLoRi: Hausjärvi, Loppi, Riihimäki) OAJ: laisten yhdistysten kanssa. 

Tavoitteenamme on vaikuttaa koulutuspolitiikkaan, välittömään edunvalvontaan ja sopimusten noudattamiseen. Yhdistys tukee luottamusmiesten ja työsuojelutoimijoiden edunvalvontatyötä järjestämällä jäsentilaisuuksia. Kannustamme jäseniä osallistumaan OAJ:n ja OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ja
työhyvinvointitapahtumiin.

 

Yhdistys toimii aktiivisena vaikuttajana ylläpitämällä hyviä suhteita työnantajaan ja kuntapäättäjiin.