OPPAITA JA LINKKEJÄ YHTEYSOPETTAJILLE JA JÄSENILLE

 

 

JÄSENASIOISTA HUOLEHTIMINEN

 • Uusien opettajien liittyminen jäseneksi sähköisellä lomakkeella. Lomake löytyy OAJ:n etusivulta kohdasta Liity jäseneksi.
 • Varaudu kertomaan, miksi kannattaa liittyä jäseneksi (edunvalvonnan merkitys, lakipalvelut, monipuolinen koulutus- ja virkistystoiminta, työttömyyskassa, laadukkaat jäsenedut) Lisää tietoa sivuilta www.oaj.fi.
 • Tuo uusi opettaja mukanasi Uusien opettajien tilaisuuteen syksyllä.
 • Muistuta, että jäsen ilmoittaa muutoksista työsuhteessa (äitiysvapaa, hoitovapaa, vuorotteluvapaa, virkavapaa, eläkkeelle siirtyminen) tai yhteystiedoissa (nimi, osoitetiedot, yhteystiedot). Sähköinen lomake löytyy sivuilta www.oaj.fi.

TIEDOTTAMINEN

 • Toimi linkkinä ammattiyhdistyksen hallituksen ja jäsenten välillä, molemminpuolinen tiedonkulku erittäin tärkeää!
 • Tutustuta jäsen yhdistyksemme kotisivuihin www.oajriihimaki.fi ja kerro, että meidät löytää myös Facebookista.
 • Tiedota jäsenistöä ajankohtaisista ammattiyhdistysasioista ja koulutus- ja virkistystapahtumista.
 • INNOSTA aktiivisesti mukaan toimintaan!
 • Auta jäsentä ongelmatilanteissa. Käytä apuna kaavaketta "Apua ongelmatilanteissa", josta löytyy tärkeät yhteystiedot. Kaavake löytyy kotisivuilta.

YHDISTYKSEN EDUSTAMINEN TYÖPAIKALLA

 • Osallistu yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ja jäseniltoihin.
 • Suorita yhdistyksen hallituksen pyytämät tiedustelut koskien jäsenen yhteystietoja.
 • Osallistu OAJ:n valtuustovaalien järjestämiseen työpaikalla yhdistyksen antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Toimi työtaistelutilanteen valmistelussa ja toteutuksessa lakkojohdon antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Huolehdi uuden yhteysopettajan valinnasta ja perehdyttämisestä.