Apua ongelmatilanteissa

Jos sinulle tulee ongelmia työssäsi, ota ensin yhteyttä

a) lähimpään esimieheen

b) yhdistysasioissa OAJ:n yhteysopettajaan

 

Luottamusmies

⊲ työaika ja palkkaus

⊲ palvelussuhteen ehdot

⊲ virkavapaat

⊲ henkilöstöhallinto ja johtaminen

⊲ olennaiset muutokset  työssä

⊲ määräaikaisuudet

⊲ varoitukset

⊲ irtisanomiset ja lomautukset

 

Työsuojeluvaltuutettu

⊲ työturvallisuuden ja  -terveyden pelisäännöt

⊲ työterveyshuollon toimivuus

⊲ työn kuormittavuus

⊲ työhyvinvointiin liittyvät  kysymykset

⊲ terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat työn tai työolojen muutokset

 

OAJ:n paikallisyhdistys

⊲ kasvatuksen ja  koulutuksen resurssit

⊲ paikalliset koulutusasiat

⊲ aloitteet OAJ:n toiminnan  kehittämiseksi

⊲ yhdistystoiminta

⊲ jäsenasiat

⊲ järjestäjäverkkoa koskevat asiat

⊲ koulujen lakkautukset