TYÖHYVINVOINTIRAHA TYÖYKSIKÖILLE

 

Työhyvinvointiraha

 

OAJ Riihimäen paikallisyhdistys myöntää työyksikön anomuksesta tukea 20 € /OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistyksen jäsen / kalenterivuosi jäsenistön hyvinvointiin.

Kerätkää työpaikan porukka kokoon ja järjestäkää jotain mukavaa aktiviteettia kuten yhteisiä juhlia tai virkistysretkiä.

Muistattehan, että tuki ei ole tarkoitettu yksittäiselle jäsenelle henkilökohtaisesti, vaan tarkoituksena on yhteisöllinen virkistäytyminen!

Työhyvinvointiraha-anomus lähetetään paperiversiona tai skannattuna taloudenhoitaja Nina-Marika Pieskälle (oajr.taloudenhoitaja@gmail.com tai Virastokeskus Veturi, huone 363).

Anomus tulee olla taloudenhoitajalla kevätlukukaudella 31.5. tai syyslukukaudella 10.12. mennessä. Päivämäärän ylittäneitä anomuksia ei makseta.

Anomuksen voi tehdä kuka tahansa työyksiköstä -  tämä henkilö tarkistaa osallistujien OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistyksen jäsenyyden. Tarvittaessa ota yhteyttä jäsensihteeriin.

 

Anomuksessa tulee olla:

- selvitys rahan käytöstä

- nimilista osallistuvista OAJR:n JÄSENISTÄ

- yhteysopettajan nimi, yhteystiedot, puhelinnumero ja tilinumero, johon tuki maksetaan (20 € /listassa oleva jäsen). Tuki maksetaan jälkikäteen kokonaisuudessaan työyksikön yhteysopettajalle, jonka tehtävänä on huolehtia rahan jakamisesta osallistuville jäsenille.

- päiväys

- allekirjoitus