• Päiväkodinvarajohtajan toimiminen johtajan sijaisena

Päiväkodinvarajohtajan toimiminen johtajan sijaisena 

Päiväkodilla tai useamman päiväkotitoimipisteen muodostamalla varhaiskasvatusyksiköllä on aina oltava toiminnasta vastaava johtaja (Varhaiskasvatuslaki 25§). Päiväkodin johtajan ollessa estynyt hoitamaan johto- ja esimiestehtäviään päiväkodilla on oltava toiminnasta vastaavan johtajan sijainen. Sijaisen on täytettävä päiväkodin johtajan kelpoisuusehdot (Varhaiskasvatuslaki 31 §).

Päiväkodin johtajan sijaisena on perinteisesti ollut saman työpaikan varhaiskasvatuksen opettaja, joka on antanut suostumuksensa toimia varajohtajana. Työsopimussuhteista varhaiskasvatuksen opettajaa ei voi siis yksipuolisesti määrätä toimimaan virkasuhteisen johtajan sijaisena. Varajohtajan asema ei ole ollut työnjohdollinen eli opettaja ei käytä työnjohtovaltaa muutoin kuin toimiessaan johtajan sijaisena. Varajohtajana toimivan opettajan on kuitenkin perehdyttävä johto- ja esimiestehtäviin ja hänen on saatava tehtävään riittävä koulutus. Varajohtajuus on lisävastuu ja -tehtävä opettajalle. Varajohtajan tehtävään ei koskaan pidä suostua, jos siitä ei makseta selvästi korkeampaa opettajan tehtäväkohtaista palkkaa!

Tulevaa kesälomakautta varten on huomioitava, että jos päiväkodin johtaja on estynyt hoitamaan tehtäviään kaksi viikkoa tai pidemmän aikaa, esim. vuosiloman aikana, pitää varajohtajalle maksaa virassa toimivan johtajan tehtäväkohtaista palkkaa OVTES osio G II luvun 5§ 2 momentin mukaisesti. Varmista etukäteen hyvissä ajoin ennen vuosiloman alkamista sijaisuuden aikainen tehtäväkohtainen palkka.