Tuen tarvitsijoiden määrä yhä kasvussa – näin asia voitaisiin ratkaista

23.8.2023

Yhä useampi peruskoululainen tarvitsee tehostettua tai erityistä tukea – ja moni heistä saa tukea vähemmän kuin tarvitsisi. Ongelman ratkaiseminen vaatii tekoja. OAJ:n erityisasiantuntija Sari Jokinen listaa blogikirjoituksessaan keinoja, joilla tukivaje saataisiin paikattua. Oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin, hän muistuttaa.

Tilastokeskus julkaisi tänään erityisopetuksen tilastot vuodelta 2022. Erityisopetusta saaneiden oppilaiden määrä on odotetusti jatkanut kasvuaan. Esimerkiksi perusopetuksen oppilaista tehostettua tai erityistä tukea sai jo joka neljäs, 24 prosenttia oppilaista.

Läheskään kaikki tukea tarvitsevista eivät tänä päivänä saa riittävästi tukea.

Opettajat päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tietävät, että läheskään kaikki näistä tukea tarvitsevista eivät tänä päivänä saa riittävästi tukea. Tuen tarve on siis suurempi kuin toteutunut tuki.

Opettajarekisterin avulla kiinni tukivajeeseen

Kelpoisia erityisopettajia ei tällä hetkellä ole tarpeeksi saatavilla. Tämä on ainakin osasyy sille, että moni oppija jää ilman tarvitsemaansa tukea.

Petteri Orpon hallitus on luvannut huolehtia riittävistä erityisopettajien koulutusmääristä. Tämä vaatii nyt tekoja nopealla aikataululla.

Lue myös: OAJ perkasi hallitusohjelman kirjaukset

Mikä sitten olisi riittävä koulutusmäärä? Oman haasteensa tämän selvittämiseen tuo se, että Suomessa ei ole käytössä opettajarekisteriä, josta nähtäisiin suoraan erityisopettajavaje. Siksi ensimmäinen huolehdittava asia hallitukselle on perustaa opettajarekisteri.

Erityisopettajaksi kouluttautuminen houkuttelevaksi

Jotta erityisopettajavaje paikattaisiin, pitää erityisopettajia kouluttaa riittävästi. On tärkeää huolehtia myös siitä, että esimerkiksi luokanopettajaksi valmistuneille on tarjolla houkuttelevia väyliä täydentää osaamistaan. Esimerkiksi hallituksen suunnittelema aikuiskoulutustuen lakkauttaminen voi toimia juuri päinvastoin ja vähentää mahdollisuutta hankkia erityisopettajan pätevyyden.

Hallituksen suunnittelema aikuiskoulutustuen lakkauttaminen voi vähentää mahdollisuutta hankkia erityisopettajan pätevyyden.

Tuen lainsäädäntö selkeämmäksi

Seuraavaksi on täsmennettävä ja selkeytettävä perusopetuksen tuen lainsäädäntöä, jotta opetuksen järjestäjille on yksiselitteistä, mitä tarkoittaa riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja millaisiin tukimuotoihin oppilas on oikeutettu. Tällä varmistettaisiin oppilaiden yhdenvertainen oikeus tukeen ympäri Suomen.

Tutustu myös OAJ:n malliin, jolla tuki saataisiin paperilta perille

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 erityistä ja tehostettua tukea perusopetuksessa saaneiden oppilaiden määrä vaihteli 20 prosentista 31 prosenttiin eri maakunnissa. Tämä ei johdu eroista oppilasaineksessa, vaan opetuksen järjestäjien erilaisista tuen antamisen kriteereistä.

Ryhmät pienemmiksi

Tuen tarpeita voidaan vähentää myös pienentämällä perusopetuksen ryhmäkokoja. Tällöin opettajalla on paremmat mahdollisuudet huomioida oppilaat yksilöllisesti ja puuttua oppimisen ja koulunkäynnin haasteisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Riittävän aikaisin annettu kevyempi tuki vähentää raskaamman tuen tarvetta.

Ryhmien pienentäminen olisi konkreettinen toimi, jolla voitaisiin helposti vaikuttaa tuen tarpeen määrän kehittymiseen.​

Tämänkin asian hallitus on huomioinut. Hallitusohjelman kirjaus siitä, että ”opetusryhmien kohtuulliseen kokoon kiinnitetään huomiota, jotta oppiminen mahdollistuu ja perustaidot taataan” ei kuitenkaan vielä pienennä ryhmäkokoja. Tarvitaan tekoja. Ryhmien pienentäminen olisi konkreettinen toimi, jolla voitaisiin helposti vaikuttaa tuen tarpeen määrän kehittymiseen.

Lisää aikaa perusasioiden oppimiseen

Tuen tarvitsijoiden määrään voitaisiin vaikuttaa myös toteuttamalla hallitusohjelman kirjaus siitä, että ”perusopetuksen tuntimäärää kasvatetaan 2-3 vvt:lla erityisesti alaluokille luku-, kirjoitus- ja laskutaidon opettamiseen laajentamatta opsia”.

Tällöin voitaisiin esimerkiksi keskittyä jokaisen oppilaan ymmärtävän lukutaidon varmistamiseen ja lukuinnon herättämiseen. Ymmärtävällä lukutaidolla helpotetaan kaikkien oppiaineiden opiskelua.

Ongelmien paikkailusta ennaltaehkäisyyn

Hallituspuolueista on viime päivinäkin kuulunut huolta siitä, että pojat jäävät tytöistä jälkeen oppimistuloksissa. Tilastokeskuksen tänään julkaisemat tiedot kertovat, että tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevista useampi kuin kuusi kymmenestä on poikia. Yllä listaamiini ratkaisuihin tarttuminen olisikin hallitukselta konkreettinen keino tukea myös poikien pärjäämistä.

Näihin ratkaisuihin tarttuminen olisi hallitukselta konkreettinen keino tukea myös poikien pärjäämistä.​

Selvää on, että jos haluamme jatkossakin olla koulutuksen mallimaa sekä Pisa- ja muiden oppimistulosmittausten kärjessä, oppimisen tuki täytyy panna kuntoon. On sekä inhimillisesti että taloudellisesti ensiarvoisen tärkeää antaa oppilaille riittävästi tukea ja riittävän aikaisessa vaiheessa.

Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen oppimisen ja koulunkäynnin haasteisiin maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin tulevaisuudessa.

Sari Jokinen

Erityisasiantuntija, OAJ