Opetushallitus selkeytti ohjeitaan oppimisen tuesta – neljä nostoa muutoksista

23.8.2023

OAJ:n oikeusasiamiehelle jättämä kantelu tuotti hedelmää. Opetushallitus selkeytti ohjeitaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisestä. Ohjeiden toteutus on nyt kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien vastuulla. Myös hallitusohjelman mukaisia lakimuutoksia tarvitaan, jotta jokainen oppija saa jatkossa tarvitsemaansa tukea oppimiseensa.

OAJ kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle Opetushallituksen oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskevista ohjeista jo kaksi vuotta sitten. Ohjeissa ei OAJ:n mielestä riittävän selkeästi ohjeistettu opetuksen järjestäjiä siitä, mikä on erityisen ja tehostetun tuen ero ja kuka on kelpoinen opettamaan erityisen tuen oppilaita.

On tärkeää, että lakia noudatetaan ja oppijoiden oikeus tarvitsemaansa tukeen toteutuu yhdenvertaisesti läpi Suomen.

Oikeusasiamies oli samoilla linjoilla OAJ:n kanssa. Se edellytti opetus- ja kulttuuriministeriötä ja sen alaista Opetushallitusta täsmentämään ohjeita siten, että ne vastaavat lainsäädäntöä. Osa kunnista on päättänyt esimerkiksi olla perustamatta erityisluokkia tai pienryhmiä yläkouluihin. OAJ vaati Opetushallitusta ohjeistamaan selkeästi, että näin ei pidä toimia, jos kunnassa on oppilaita, jotka tarvitsevat niitä.

Nyt Opetushallitus julkaisi vihdoin päivitettyjä ohjeita oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisestä.

– On tärkeää, että lakia noudatetaan ja oppijoiden oikeus tarvitsemaansa tukeen toteutuu yhdenvertaisesti läpi Suomen. Siksi oppimisen tuen järjestämistä koskevien ohjeiden pitää olla mahdollisimman selkeät, OAJ:n erityisasiantuntija Sari Jokinen sanoo.

Päivitettyjä vastauksia kysymyksiin oppimisen tuesta löytyy Opetushallituksen sivuilta

Selkeyttä erityisesti kelpoisuuksiin – neljä nostoa

Sari Jokinen nostaa Opetushallituksen päivitetyistä ohjeista esiin neljä muutosta, jotka selkeyttävät tuen järjestämistä ja siihen liittyviä kelpoisuuksia.

– On kaikkien etu, että jokainen erityisopetusta antava voi keskittyä juuri siihen tehtävään, johon hänellä on koulutus.

Näin Opetushallitus ohjeistaa:
  1. Erityisopetusta antaa kelpoinen erityisopettaja.
     
  2. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan osalla jonkun oppiaineen oppitunneista. Sitä on kelpoinen antamaan erityisopettajan kelpoisuuden omaava henkilö.
     
  3. Erityisen tuen oppilaalla on oikeus osa-aikaista erityisopetusta vahvempaan erityisopetukseen, jonka antamiseen vaaditaan eri kelpoisuus kuin osa-aikaiseen erityisopetukseen.
     
  4. Yksilöllistetyssä oppiaineessa oppilaalla on oikeus erityiseen tukeen kuuluvaan erityisopetukseen, jota antaa erityisluokanopettajan kelpoisuuden omaava erityisopettaja tai sellainen erityisopettaja, jolla on myös kyseisen oppiaineen aineenopettajan kelpoisuus.

Hallitusohjelma edellyttää päättäjiltäkin tekoja

Pelkät uudet ohjeet eivät OAJ:n mielestä riitä korjaamaan kaikkia oppimisen tuen puutteita. Järjestö esitti keväällä jopa kokonaan uudenlaista mallia oppimisen tuen järjestämiseksi, jotta tuki menisi perille eikä jäisi pelkästään paperille.

Hallitusohjelmassa luvataankin muun muassa yhtenäistää ja selkeyttää tuen muotoja sekä ulottaa tuen ketjun varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Lisäksi hallitus lupaa vähentää opetushenkilöstön hallinnollista taakkaa.

– Hallitusohjelmassa on hyviä kirjauksia oppimisen tuen uudistamisesta ja erityisopettajien koulutustarpeeseen vastaamisesta. On tärkeää, että uudistustyö aloitetaan heti hallituskauden alussa, jotta lakimuutokset astuvat voimaan hallituksen asettamassa aikataulussa eli syksyllä 2025, Sari Jokinen sanoo.

On tärkeää, että uudistustyö aloitetaan heti hallituskauden alussa.

OAJ:n mielestä lakiin tarvitaan kirjaus siitä, mitä tarkoittaa kokoaikainen erityisopetus ja että erityisopetusta voidaan antaa myös kokoaikaisesti ja luokkamuotoisesti.

– Siten voidaan turvata oikeus niin sanottuun erityisluokkaopetukseen niille, jotka sitä tarvitsevat. Hallituksen täytyy pitää huolta myös siitä, että rahoitus uudistuksiin löytyy budjetista, Sari Jokinen sanoo.

Tutustu OAJ:n näkemyksiin oppimisen ja koulunkäynnin tuesta