Tarkkailethan oman YS-aikasi käyttöä?

13.3.2024

Tarkkailethan oman YS-aikasi käyttöä?

Kunnallisessa opetusalan sopimuksessa: 

Osio B. Liite 1, peruskoulu 6a§ Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä enintään 120 h/lukuvuosi, 

Osio B. Liite 2, lukio 2a§ Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä enintään 101 h/lukuvuosi

Yhteissuunnitteluajan käytöstä tulee tehdä suunnitelma 

  • Jotta ys-aika jakautuu mahdollisimman tasaisesti lukuvuodelle ja varmistetaan että se riittää kaikkiin tehtäviin, tulee ajankäytöstä tehdä suunnitelma.

  • Ohjeita ja apuvälineitä suunnitteluun ja suunnitelman toteutumisen seurantaan löydät OAJ:n verkkosivuilta.

https://vipu.oaj.fi/


Miksi Vipu?

Vivun avulla huomaat eri tehtäviin käyttämäsi ajan määrän sekä pystyt arvioimaan, mihin rajallista työaikaresurssia kannattaa käyttää ja kuinka paljon. Parhaimmillaan Vipu muuttaa työajan käyttökulttuurin koko työpaikalla!

Vipu-työkalussa on useita valintavaihtoehtoja. Seurattavat työtehtävät ja tuntimäärä määräytyvät profiiliin tekemiesi kirjausten perusteella. Määritä nämä tehtäväkokonaisuudet ja tuntimäärät esihenkilön kanssa tekemäsi työaikasuunnitelman mukaisesti. Kirjaa työajan käyttö Vipuun ja voit huolehtia, ettei työaikasi ylity. Mikäli työt ja suunniteltu työaika eivät täsmää, keskustele esihenkilösi kanssa muutetaanko suunnitelmaa, käytettävää työaika vai jätetäänkö jotain tehtäviä pois.  

 

YS-aikaa ei ole

  • omien oppituntien suunnittelu, valmistelu ja jälkityöt

    • mikäli opettajat haluavat tehdä näitä töitä omaehtoisesti yhdessä, se ei edelleenkään ole ys-aikaa, vaan oppituntiin kuuluvaa etukäteissuunnittelua

  • muiden erikseen korvattavien tehtävien tekeminen (esim. luokanvalvojan tehtävät, kirjasto, välineiden huoltaminen) 

  • opettajatyöpäivät (eli veso/teso-päivät) 

  • sellaisten tehtävien tekeminen, joita varten opettaja on vapautettu tavanomaisesta opetustyöstään 

  • koulutus

  • HUOM! Välitunti on osa oppituntia, joten välituntien aikana tehtyä työtä ei voida lukea ys-aikaan kuuluvaksi