KEHITTYVÄ TYÖYHTEISÖ - ilmapiirin ylläpitäminen ja kehittäminen keskiössä

21.9.2021

OAJ Riihimäki järjestää jäsenilleen työhyvinvointi- ja yhteistyö -valmennus kokonaisuuden, johon voi osallistua kaikki OAJ Riihimäen jäsenet. Valmennuskokonaisuuden tavoitteena on edistää Riihimäen opettajien työhyvinvointia, lisätä yhteistyötä sekä parantaa työelämän laatua. Koulutus järjestetään OAJ:n paikallisyhdistykselle myöntämän työhyvinvointirahan tuella.

Ajankohta:

Punainen talo (Riihimäki) 11.11., 17.11. ja 1.12.

(2 h/kerta, tarvittaessa etänä)

Kouluttajana toimii valmentaja Tinka Kerttula (Presense Oy).

Osallistujat sitoutuvat osallistumaan kaikkiin kolmeen valmennuskertaan.

 

Valmennuksen teemoja:

*vuorovaikutustaidot ja asenteet viestinnässä ja kommunikaatiossa

*kehonkieli ja sanaton viestintä

*vastuullisuus ja vallankäyttö vuorovaikutuksessa

*palautteen antamisen merkitys työyhteisössä

*ammatillinen kehittyminen

*työyhteisön kehittyminen

*hyvä, kannustava ja arvostava työskentelyilmapiiri

 

Löydät tarkemman kuvauksen valmennuksesesta sekä ilmoittautumislinkin sähköpostistasi.