YHTEYSOPETTAJA

 

 

JÄSENASIOISTA HUOLEHTIMINEN

  • Uusien opettajien liittyminen jäseneksi sähköisellä lomakkeella. Lomake löytyy OAJ:n etusivulta kohdasta Liity jäseneksi.
  • Varaudu kertomaan, miksi kannattaa liittyä jäseneksi (edunvalvonnan merkitys, lakipalvelut, monipuolinen koulutus- ja virkistystoiminta, työttömyyskassa, laadukkaat jäsenedut) Lisää tietoa sivuilta www.oaj.fi.
  • Tuo uusi opettaja mukanasi Uusien opettajien tilaisuuteen syksyllä.
  • Muistuta, että jäsen ilmoittaa muutoksista työsuhteessa (äitiysvapaa, hoitovapaa, vuorotteluvapaa, virkavapaa, eläkkeelle siirtyminen) tai yhteystiedoissa (nimi, osoitetiedot, yhteystiedot). Sähköinen lomake löytyy sivuilta www.oaj.fi.

TIEDOTTAMINEN

  • Toimi linkkinä ammattiyhdistyksen hallituksen ja jäsenten välillä, molemminpuolinen tiedonkulku erittäin tärkeää!
  • Tutustuta jäsen yhdistyksemme kotisivuihin www.oajriihimaki.fi ja kerro, että meidät löytää myös Facebookista.
  • Tiedota jäsenistöä ajankohtaisista ammattiyhdistysasioista ja koulutus- ja virkistystapahtumista.
  • INNOSTA aktiivisesti mukaan toimintaan!
  • Auta jäsentä ongelmatilanteissa. Käytä apuna kaavaketta "Apua ongelmatilanteissa", josta löytyy tärkeät yhteystiedot. Kaavake löytyy kotisivuilta.

YHDISTYKSEN EDUSTAMINEN TYÖPAIKALLA

  • Osallistu yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ja jäseniltoihin.
  • Suorita yhdistyksen hallituksen pyytämät tiedustelut koskien jäsenen yhteystietoja.
  • Osallistu OAJ:n valtuustovaalien järjestämiseen työpaikalla yhdistyksen antamien ohjeiden mukaisesti.
  • Toimi työtaistelutilanteen valmistelussa ja toteutuksessa lakkojohdon antamien ohjeiden mukaisesti.
  • Huolehdi uuden yhteysopettajan valinnasta ja perehdyttämisestä.