YHDISTYKSEN TOIMINTA

 

Yhdistyksen toimintaympäristönä on Riihimäen kaupungin varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus, sekä vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus. 

Mikä?

 • perustettu 1995
 • jäseniä 340
 • yhteistyötä Hausjärven ja Lopen yhdistystern kanssa (HaLoRi)

Järjestäytyminen

 • puheenjohtaja ja 10 jäsentä
 • kokouksissa asiantuntijoina pääluottamusmies, luottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut
 • varajäsenen mukana kokouksissa 1-2 kertaa vuodessa
 • hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa

Kokoukset ja koulutus

 • hallituksen ja varajäsenten suunnitteluseminaari 
 • yhdistystoiminnan koulutusta jäsenille, varajäsenille sekä yhteysopettajille
 • kaksi vuosikokousta - kevät ja syyskokous
 • osallistutaan OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistyksen tai muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin ja työhyvinvointitapahtumiin

Yhteysopettaja

 • aktivoi työyhteisön jäseniä seuraamaan yhdistyksen toimintaa
 • yhdistys järjestää yhteysopettajille yhteisiä tapaamisia

 

Hallituksen toimikunnat

 

Työvaliokunta 

 • valmistelee esityksiä hallitukselle

 

Edunvalvontatoimikunta 

 • vaikuttaa koulutuspolitiikkaan, välittömään edunvalvontaan ja sopimusten noudattamiseen
   

Tiedotustoimikunta 

 • ajankohtaisista tapahtumista tiedottaminen
 • OAJ:n linjaukset
 • OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistyksen kannanotot ja suositukset
 • edunvalvonta
 • kotisivut
 • FB-sivusto OAJ Riihimäki
 • sähköpostiviestit, jäsenkirjeet
 • sähköinen OAJR NYT -lehti

 

Työhyvinvointitoimikunta 

 • toiminnan ja tapahtumien suunnittelu jäsenille

 

Vaikuttaminen

 • yhdistys toimii aktiivisena vaikuttajana ylläpitämällä hyvä suhteita työnantajaan, paikallisiin virkamiehiin sekä kuntapäättäjiin ja sidoryhmiin
 • päättäjätapaamisia järjestetään yhteistyössä naapuriyhdistysten kanssa