Opettajan sairastuminen loma-aikana (päivitetty 5/2020)

 

 

Opetusvelvollisuustyöajassa olevan opettajan sairausloma kesällä 

 

Suurin osa peruskoulun ja lukion opettajista on opetusvelvollisuuteen perustuvassa työaikajärjestelmässä, jossa on kesäkeskeytys eikä opettajille kuulu vuosilomaoikeutta. Koska näillä opettajaryhmillä ei ole vuosilomanlain tarkoittamaa kesälomaa, heidän ei ole mahdollista siirtää sairauden takia kesälomaansa myöhemmin pidettäväksi. 

Opettajien ei ole pakko anoa virkavapaata (sairauslomaa) koulun/oppilaitoksen kesäkeskeytysajaksi, vaikka he olisivat silloin työkyvyttömiä (OVTES, Osio A, 38 § 1 mom. soveltamisohje). Lisäksi opettajat voivat itse hakea Kelan sairauspäivärahan itselleen lääkärintodistuksen perusteella, jos sairausaika ajoittuu laskennallisen vuosiloman ajalle. Opettajalla on kuitenkin oikeus saada Kelan sairauspäivärahaa omavastuuajan (sairastumispäivä + 9 seuraavaa arkipäivää) jälkeiseen aikaan kesäkeskeytyksen ajalta. Opettajan tulee tällöin itse hakea sairauspäivärahaa Kelalta. 

Varhaiskasvatus: vuosiloman ja säästövapaan siirtäminen työkyvyttömyyden johdosta 

Viranhaltija/työntekijä voi pyytää vuosiloman tai säästövapaan siirtämistä, jos hän on loman alkaessa tai sen aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta työkyvytön. Sama oikeus loman siirtämiseen on, jos tiedetään, että hän joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön. Siirtoa pitää pyytää välittömästi. (KVTES IV luku 11 § 1 mom.). 

Loman / säästövapaan aikana ilmenevän työkyvyttömyyden perusteella loman siirto-oikeus on jo ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä. Vuosiloman siirto edellyttää sitä, että työntekijä ilmoittaa esimiehelle ja pyytää loman siirtoa sekä toimittaa lääkärintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen sairaudestaan. Siirtopyyntö on esitettävä, mikäli mahdollista, ennen loman alkamista tai muutoin ilman aiheetonta viivytystä. Selvitä, kenelle toimitat sairauslomatodistuksen suljetussa kirjekuoressa ja päällä teksti ”Henkilökohtainen”. 

Työterveyshuolto Terveystalo 

Ajanvaraus: Terveystalo p. 030 6000. Ajanvaraus toimii 24/7, mutta ilta-, yö- ja viikonloppukäynnit ovat mahdollisia vain itse maksaen. Ne eivät sisälly työterveyssopimukseen. 

Muiden kuin Riihimäen Terveystalon toimipisteiden käyttöoikeus on ainoastaan akuuttiasioissa eli pääsääntöisesti asiointi kaupungille nimetylle työterveyshuoltohenkilöstölle. 

OPETTAJAN PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA JA PALKKAUKSESTA WWW.OAJ.FI 

Kun haluat tarkemmin selvittää omia tietojasi palvelussuhteen ehdoista, luottamusmiehiimme: yhteystiedot saat kotisivuiltamme www.oajriihimaki.fi/yhteystiedot. 

Anneli Rantamäki, pääluottamusmies anneli.rantamaki@riihimaki.fi +358 40 330 4098 

______________________________________________________________________________